NEDiR?

Sporda Dijital Dönüşüm çerçevesinde SPOR BİLGİ SİSTEMİ projesiyle Gençlik ve Spor Bakanlığı faaliyet alanları ve hizmetleri kapsamındaki tüm iş süreçlerinin geliştirilecek yazılımlarla bilgi teknolojileri ortamına aktarılması sağlanacaktır.

Spor Bilgi Sistemi ile spor camiasına ve ilgi duyan kişilerde farkındalık oluşturarak onlara doğru, tutarlı, güvenli ve hızlı bir şekilde kamu hizmeti sunulması amaçlanmaktadır.

Bu amaçla;

ile web servis entegrasyonu sağlanarak veri doğrulamasi ve bütünlüğü sağlanacaktir.

Spor Bilgi Sistemi projesi tamamen kurumun öz kaynaklari ile yürütülmektedir.

FAYDALARI?

Spor Bilgi Sistemi sayesinde;

Proje sonunda ise kurumun merkezi ve taşra teşkilatı dâhil olmak üzere tüm birimleri arasında bütünleşik bir yapı oluşacaktır.